Общи Условия


Настоящите общи условия съдържат правила за работа и потребление за покупка на продукти, между ОПТИКОМ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, "бул. “Цар Симеон Велики”1А" и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.kitka.bg съгласие с Общите условия.


Магазин ОПТИКОМ е уебсайт за електронна търговия – виртуален ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.


1. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в ОПТИКОМ ООД - магазин стоки, клиентът трябва: Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма. Да се е съгласил с настоящите Общи условия.


2. Съгласие

С регистрацията си клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите oбщи условия и ги приема.


3. Условия за поръчка на стоки

Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и ОПТИКОМ ООД , в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.Указаната цена на отделната стока не е с включен Данък върху добавената стойност (ДДС) и е за 1 брой. Цената за доставка автоматично се калкулира по време на създаване и финализиране на поръчка.Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, цвят, брой и др.п.). При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна. Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя необвързва ОПТИКОМ ООД със задължението за изпълнение на доставката след получаване на поръчката ОПТИКОМ ООД извършва проверка зз валидността на данните от регистрацията.


4. Условия и начини за плащане

След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта. Договарят се начините на плащане и доставката на стоката. Плащането на стоките се извършва след доставка на стоката (наложен платеж).


5. Условия за доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Поръчаната от клиента стока се доставя до 72 часа (3 работни дни) на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена. За доставки на едро до населени места срокът за доставка е до 10 работни дни, при условие че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена. Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и ОПТИКОМ ООД се освобождава от задължението да извърши доставката. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път, наложен платеж или пощенски запис.Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката. Според чл. 54 на ЗЗП ОПТИКОМ ООД потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора. :


6. Гаранционни условия

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукта за сметка на клиента.


7. Ограничения

ОПТИКОМ разрешава да използвате Уебсайта, както следва: *Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост; *не може да използвате изображения без изричното писмено разрешение на ОПТИКОМ; *забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ОПТИКОМ; *забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона. * ОПТИКОМ има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към ОПТИКОМ на електронен адрес shops@opticom-bg.comАко регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, ОПТИКОМ ООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Писането на кирилица е задължително във формата за контакт !!! Системата премахва всички потребители които не отговарят на изискванията.


8. Поверителност

ОПТИКОМ ООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.